Standardformen

NaloFashion für Rohwurst, Kal. 70/29,5, DSN

NaloFashion für Rohwurst, Kal. 70/29,5, DSN

EUR 7,31

EUR 0,29 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFashion farblos für Rohwurst, Kappenform 60/40

NaloFashion farblos für Rohwurst, Kappenform 60/40

EUR 9,99

EUR 0,40 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFashion I farblos für Rohwurst, Blase 300g

NaloFashion I farblos für Rohwurst, Blase 300g

EUR 5,36

EUR 0,21 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFashion farblos für Rohwurst, Kappe 50/38

NaloFashion farblos für Rohwurst, Kappe 50/38

EUR 7,31

EUR 0,29 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFashion farblos für Rohwurst, Kappe

NaloFashion farblos für Rohwurst, Kappe

EUR 15,84

EUR 0,63 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFaser I mahagoni für Rohwurst, Kal. 60/40

NaloFaser I mahagoni für Rohwurst, Kal. 60/40

EUR 18,15

EUR 0,73 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFaser I farblos für Rohwurst, Kal. 60/40

NaloFaser I farblos für Rohwurst, Kal. 60/40

EUR 15,12

EUR 0,60 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFaser I bak nat für Rohwurst, Kal. 60/40

NaloFaser I bak nat für Rohwurst, Kal. 60/40

EUR 15,12

EUR 0,60 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFaser ID gold für Rohwurst,  Kal. 55/50

NaloFaser ID gold für Rohwurst, Kal. 55/50

EUR 18,24

EUR 0,73 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloFaser ID silber für Rohwurst, Kal. 55/50

NaloFaser ID silber für Rohwurst, Kal. 55/50

EUR 18,24

EUR 0,73 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten

NaloNet mit Wabennetz für Rohwurst

NaloNet mit Wabennetz für Rohwurst

EUR 27,84

EUR 1,11 pro Stück

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten